Gedicht Antonio Machado

De dichter Antonio Machado schrijft in zijn werk “Proverbios y cantares” (Spreuken en liederen) het volgende:

Het oog dat u ziet is geen
oog omdat u het ziet;
Het is een oog omdat hij u ziet.

 

Er is alleen eenheid, Albert Einstein

Albert Einstein zei: “Onze scheiding van anderen is een optische illusie van het bewustzijn” en daarmee benaderde hij het idee van non-dualiteit, dat berust op dat iedere vorm van tweedeling (dualisme) slechts een construct is van het menselijk denken.

 

Eenheid ervaren

De beoefening van mindfulness stelt ons in staat een stap terug te doen en onszelf, ons leven, onze bezittingen, de mensen en alles om ons heen vanaf een afstand te observeren.

Je kunt zelf ervaren en herkennen dat je niet je gedachten of emoties bent en ook niet (de gewaarwordingen in) je lichaam. Jij bent – ​​in essentie – iets heel anders. Het lijkt erop dat we deel uitmaken van iets immens groots en dat we verbonden zijn met alle andere wezens en vormen van leven, hoewel het heel subtiel is en niet gemakkelijk om te onderscheiden.

Als dit werkelijk zo is, kan het wel eens zo zijn dat het universum of de eenheid zichzelf observeert via ons en via alle andere vormen van leven. Wij zijn zijn ogen, zijn oren, zijn neus, zijn smaak, zijn huid, zijn gevoel van evenwicht en pijn, zijn vermogen om elektrische of magnetische velden te detecteren, wij zijn zijn hersenen, zijn geheugen en nog zo veel meer.

Fascinerend, toch?

 

Soortgelijke artikelen:
Ga naar poëzie
Meer artikelen reflectie